ROZHANOVCE 30.10.-5.11.2023

Pondelok 30. 10.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

+ Monika Nigutová

17:30

sv. lit.

 

16:00

sv. spoveď

Utorok 31. 10.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach.

+ Michal, Anna, Michal

7:30

sv. lit.

Streda 1. 11.

– štátny sviatok

Sviatok všetkých svätých.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ zádušná

10:00

sv. lit.

– panychída, hramoty na cintoríne

Štvrtok 2. 11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

+ Ladislav Iglaj

17:30

sv. lit.

Piatok 3. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je

+ Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

Sobota 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

+ Imrich Závodník, 10.výročie, panychída

7:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 11.

– mesačná zbierka

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*ZBP Slavo s rodinou

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 30.10.-5.11.2023

Pondelok 30. 10.

14:00 – spoveď chorých

Streda 1. 11.

– štátny sviatok

Sviatok všetkých svätých.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ zádušná

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

– panychída, hramoty pri kríži

 

16:00

adorácia, spoveď v cerkvi

Štvrtok 2. 11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

+ Helena Lechmanová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 11.

– mesačná zbierka

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.10.-5.11.2023

Streda 1. 11.

– štátny sviatok

Sviatok všetkých svätých.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ zádušná

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

– panychída

 

8:00

spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO