ROZHANOVCE 31.7.-6.8.2023

Pondelok 31. 7. Predprazd. Vynesenia úct. a životodarného Pánovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim. + Ladislav Majer

7:30

sv. lit.

Utorok 1. 8. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a st + Alžbeta Andricová
NEBUDE!!!
Streda 2. 8. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 3. 8. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. *ZBP rod. Iglajová
NEBUDE!!!
Prvý piatok 4. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + z rod. Martečíkovej a Pažičákovej

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v sakristii

Sobota 5. 8. Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. *ZBP o. Ondrej, Andrejka

7:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 8.

– požehnanie hrozna

– myrovanie s mesačnou zbierkou

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Martin

*ZBP Henrieta

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 31.7.-6.8.2023

Prvý piatok 4. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Imrich Vavruš, + Anna Šulíková

(o. Marek)

18:30

sv. lit.

 

13:00

spoveď chorých

– sv. spoveď v sakristii??

Nedeľa 6. 8.

– požehnanie hrozna

– myrovanie s mesačnou zbierkou

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Sofia

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

7:50

sv. spoveď v sakristii

 

VAJKOVCE 31.7.-6.8.2023

Nedeľa 6. 8.

– požehnanie hrozna

– myrovanie s mesačnou zbierkou

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Monika Miklošová, 30r.

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO