ROZHANOVCE 4. – 10.5.2015

Pondelok 4. 5. Svätá mučenica Pelágia. + Ladislav Belas 7:30 sv. lit. ZMENA!!!
Utorok 5. 5. Svätá a slávna mučenica Irena. + Andrej Kalanin 17:30 sv. lit
Streda 6. 5.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

 

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Ladislav a Monika Lengyeloví 17:30 sv. lit.

–  NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU

Štvrtok 7. 5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. * ZBP Lenka Halušková 17:30 sv. lit.
Piatok 8. 5.

– VOĽNICA

– deň pracovného pokoja

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký. + Juraj Vataj 7:30 sv. lit.
Sobota 9. 5.  Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. + Valéria 7:30 sv. lit.
Nedeľa 10. 5.

– MESAČNÁ ZBIERKA

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM * ZBP Mirko Henžel, 11 8:30 sv. lit. ZMENA!!!

– spovedanie chorých bude v utorok od 8:30 hod..

 

ČIŽATICE 4. – 10.5.2015

Utorok 5. 5. Svätá a slávna mučenica Irena. *ZBP a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín 19:00 sv. lit.

-generálka na nedeľu, + sv. spoveď

Nedeľa 10. 5.

– MESAČNÁ ZBIERKA

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM * ZBP Števka Rusnáková 10:00 sv. lit.

–Prvé sväté prijímanie

 

VAJKOVCE 4. – 10.5.2015

Streda 6. 5.  Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. * ZBP Tibor s rodinou 16:00 sv. lit.
Nedeľa 10. 5.

– MESAČNÁ ZBIERKA

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM za veriacich farnosti 7:15 sv. lit. ZMENA

– v piatok je voľnica

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO