ROZHANOVCE 6. – 12.6.2016

Pondelok 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Utorok 7. 6. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. +Alžbeta Dunová

17:30 sv. lit.

Streda 8. 6.

– detská sv. liturgia

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. *ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Štvrtok 9. 6. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. + Margita Bozogáňová

NEBUDE!!!

Piatok 10. 6.

zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.

NEBUDE!!!

Sobota 11. 6. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

NEBUDE!!!

Nedeľa 12. 6. NEDEĽA 4. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.

**ZBP Róbert s rodinou

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 6. – 12.6.2016

Utorok 7. 6. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. *ZBP a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

16:00 sv. lit.

Piatok 10. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. + Štefan Kristan

18:00 sv. lit.

Nedeľa 12. 6. NEDEĽA 4. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.

*ZBP Mária

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 6. – 12.6.2016

Nedeľa 12. 6. NEDEĽA 4. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.

*úmysel kňaza,

(o. Marek Jeník)

10:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO