ROZHANOVCE 9. – 15.11.2020

Pondelok 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Anna Lešková

7:30

sv. lit.

Utorok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. + Alžbeta Andricová

7:30

sv. lit.

Streda 11. 11. Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský + Jozef, Veronika, Štefan, František Hufnágeloví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. + František, Martin, František Bugošoví, panychída

7:30

sv. lit.

-panychída

Piatok 13. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Anna Michal Pinkovskí

17:30

sv. lit.

Sobota 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Vincent Margita Basaloví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 15. 11. NEDEĽA 24. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*ZBP Nikola a Dominik

10:00

sv. lit.

Naposledy náš chrám upratovali p. Sepešiová, p. Katónová, Pán Boh zaplať! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na Rodinu Rudišinovú.

 

Jubilejný kalendár na rok 2021 – Tehlička pre pútnické centrum v Klokočove

 

ČIŽATICE 9. – 15.11.2020

Utorok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. + Magdaléna Ruščinová

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Piatok 13. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.
NEBUDE!!!
Nedeľa 15. 11. NEDEĽA 24. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Vadasovú, Rodinu Pavlovičovú.

 

VAJKOVCE 9. – 15.11.2020

Nedeľa 15. 11. NEDEĽA 24. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*vlastný úmysel kňaza

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO