Dušičkové obdobie s gréckokatolíckymi biskupmi (1.11.-8.11.2020)

Tohtoročné dušičkové obdobie bude poznačené protiepidemiologickými obmedzeniami v súvislosti s pandémiou Covid19. Kresťanstvo ako náboženstvo nádeje chce aj v tomto čase vydať svedectvo o tom, že Boh vie nájsť rozličné spôsoby a cesty k srdcu a potrebám človeka.


Nakoľko je obmedzený pohyb a stále platí zákaz vychádzania, gréckokatolícki biskupi Slovenska pozývajú k spoločnej modlitbe za našich zosnulých, duchovne spojení a zjednotení prostredníctvom vysielania TV Zemplín a TV Logos.


Každý deň v období od 1. do 8. novembra 2020, vždy večer o 20:00, sa budú postupne všetci gréckokatolícki biskupi modliť vo svojich katedrálach alebo zo významných pútnických miest časť Žaltára a panychídu zo zomrelých. Veriaci, ktorí sa k nim v modlitbe pripoja, môžu získať plnomocné odpustky. Pre tento rok to určuje dekrét Apoštolskej penitenciárie z 22. októbra 2020.


Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.


Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-o-moznosti-ziskat-uplne-odpustky-pre-zomrelych-veriacich-pocas-pandemie-covid-19


https://grkatba.sk/apostolska-penitenciaria-rozsirila-moznost-odpustkov-za-zosnulych/

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO