INFORMATÍVNY LISTU OHĽADOM PÚTI DO RÍMA 2021

Drahí bratia v Kristovom kňazstve, milí veriaci.

 

Jedným z vrcholov sláveného Jubilejného roka Klokočovskej Bohorodičky v našej eparchii mala byť v roku 2020 ďakovná púť s ikonou Klokočovskej Bohorodičky do Ríma. Nakoľko v plánovanom čase nebolo možné púť uskutočniť, rozhodli sme sa (ako sme vás aj informovali) túto púť preložiť na rok 2021. To a ako sa situácia oproti minulému roku zmenila nevieme objektívne posúdiť, nakoľko na jednej strane sú mnohí, ktorí ochoreli a aj sa stali obeťami, ale na druhej strane narástol počet aj tých ktorí chorobu prekonali, ako aj tých, ktorí sú proti vírusu zaočkovaní. A práve tieto dve skutočnosti, ako aj fakt, že naša púť je súčasťou pápežovho programu na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29.6.2021, nás viedli k rozhodnutiu púť uskutočniť.

 

Hlavným cieľom púte bude účasť na eucharistii slávenej pápežom Františkom na spomínaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla v utorok 29.6.2021 a návšteva štyroch pápežských bazilík s ikonou Klokočovskej Bohorodičky. Týmto budeme môcť na tejto púti spoločnevyjadriť vďaku za uplynulý Jubilejný rok Klokočovskej Bohorodičky.

 

Formy púte sú letecká, autobusová, alebo individuálna. Pri všetkých troch formách púte treba počítať s aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami jednotlivých krajín v termíne od 27.6.2021 – 2.7.2021. Samozrejme, púť sa  môže uskutočniť len za predpokladu, že nebude nariadená po cestovaní tam a späť povinná karanténa!

 

Letecká doprava je zabezpečená s odletom aj príletom do Košíc. (Jedna cesta cca 1. h. a 40 min. Po Ríme cestovanie objednaným autobusom.)

 

Autobusová doprava bude zabezpečená z okresných miest podľa záujmu pútnikov. (Jedna cesta cca 24. hodín). Po Ríme cestovanie vlastným autobusom.

 

Pri individuálnej doprave vám môžeme pomôcť zabezpečiť ubytovanie s ostatnými pútnikmi.

 

Pre skrátenie doby cestovania je možné prehlásiť sa z autobusovej púte na leteckú púť.

 

Keďže na túto púť sme sa prihlasovali a organizovali v čase, kedy nikto z nás netušil ako epidémia zasiahne celý svet, je pochopiteľné, že nie každý prihlásený sa môže tejto púte zúčastniť. Nakoľko časť sumy v tom čase bola vyplatená na nevratne zálohy za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach v Ríme, ktoré nám tieto zariadenia podľa nariadenia Talianskej vlády vedia prerezervovať maximálne do konca roku 2021, platí to, že pri odhlásení z púte je možné vrátiť 70 percent so zaplatenej zálohy. (Tzn., pri autobusovej vrátenie odhlásenému 70 eur a pri leteckej vrátenie odhlásenému 140 eur).

 

Nakoľko v tejto chvíli je dôležité vedieť, aký počet pútnikov sa na púť do Ríma vyberie, chceme vás poprosiť, aby ste v nasledujúcich 14. dňoch, t.j. do nedele 23.5.2021 oznámili na príslušnom farskom úrade svoje potvrdenie účasti, resp. svoje odhlásenie, prehlásenie, alebo prípadne aj prihlásenie nových záujemcov.Prosíme, kontaktujte výlučne len ten farský úrad, cez ktorý ste sa prihlásili! Následne vás budeme informovať o ďalšom postupe.

 

Ďakujeme za pochopenie! o. Vladimír Varga

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO