JARNÁ ZBIERKA NA GRÉCKOKATOLÍCKU CHARITU

Na budúcu nedeľu, dňa 21.2.2021, sa uskutoční JARNÁ ZBIERKA NA GRÉCKOKATOLÍCKU CHARITU. Milodary sú venované na podporu socialno – zdravotných služieb, Dom sv. Lazára pre matky s deťmi, na DOS (domáca ošetrovateľska starostivosť) atď.

Nakoľko naše chrámy a budú aj naďalej zatvorené, prosíme Vás o milodar napr. poštovým poukazom, alebo vkladom na účet Prima banky:

IBAN: SK77 3100 0000 0043 5022 8409

Variabilný symbol: 1120

Správa pre príjemcu: názov farnosti

Súkromné osoby: meno o priezvisko

Za Vašu podporu Vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať!

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor

p. Ivanková, riaditeľka charity

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO