OBNOVENÉ SV.LITURGIE OD PONDELKA 19.4.2021

Od pondelka 19.4.2021 sa obnovujú verejné bohoslužby, za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení:

  • vstup do kostola je možný len s náležite prekrytými dýchacími cestami
  • počet návštevníkov v kostole alebo obdobného priestoru nesmie v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 metrov štvorcových z plochy priestoru určeného pre návštevníkov:
    • Chráme Blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku v Rozhanovciach je povolený maximálny počet 7 ľudí a kňaz,
    • Chráme zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čižaticiach je povolený maximálny počet 6 ľudí a kňaz.
  • pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 metrov štvorcových, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov
  • do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO