Pochovávanie potratených detí

Navštívte stránku https://zazivot.sk/potratene-deti/, kde môžete nájsť:

– dôvody pre pochovanie potrateného dieťaťa,

– slovenský legislatívny rámec,

– možnosti pre výber hrobu,

– praktické odporúčania pre zvládnutie prípravy na takýto pohreb,

– širší podporný rámec pre rodičov potratených detí,

– zoznam jestvujúcich spoločných hrobov a pamätníkov pre nenarodené deti v košickej arcidiecéze.

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO