ROZHANOVCE 1. – 7.1.2018

Pondelok 1. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*za veriacich farnosti

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Utorok 2. 1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. *ZBP Michal

8:00

sv. lit.

Streda 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Jakub a Mária

8:00

sv. lit.

Štvrtok 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. + Viliam a Gizela

8:00

sv. lit.

Piatok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl *ZBP Marta Buchlová

17:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Ľudmila Fedorová, živ. jub.

11:00

sv. lit.

13:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

*za veriacich farnosti

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Sepešiová, p. Katónová, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Pilátovú a  p. Rudišinovú.

V sobotu na sviatok Bohozjavenie budeme chodiť posväcovať príbytky, môžete sa zapisovať v sákrestií, mailom alebo telefonicky.

OZNAM REDAKCIE SLOVA:

   “Drahí bratia a sestry, milí odberatelia časopisu Slovo. Mnohí z vás si už objednali Slovo na rok 2018. Za túto vašu dôveru vám zo srdca ďakujem. Slovo začína svoj jubilejný 50. ročník. Zároveň je rok 2018 rokom výročí, čomu bude zodpovedať i obsah Slova. V jeseni dostanete špeciálne číslo, ako tomu bolo pred 10 rokmi, venované 200. Výročiu Prešovskej archieparchie. Do leta budeme prinášať katechézy k stretnutiu mladých P18 v Prešove. A okrem zaujímavých a podnetných článkov o rodine vám prinesieme rozhovory aj s takými osobnosťami, ako je slovenský zlatý olympionik Matej Tóth a americký herec Sam Worthington známy z filmov Avatar a Chatrč. Tohto roku ukončíme v Slove sériu príloh venovanú dielu sv. Efréma Sýrskeho.

   V tento čas, kedy sa starý rok stretáva s novým, pozývam všetkých, ktorí ešte nie sú členmi rodiny odberateľov Slova, aby sa zastavili a pouvažovali, či sa neprihlásiť k odberu Slova na rok 2018. Tým, ktorí tak urobia do 3. januára 2018 (nahlásiť redakcii do 4. januára 12.00 h) zašleme aj číslo 1. Zároveň všetci odberatelia Slova v roku 2018 na budúce Vianoce dostanú darček – nástenný kalendár. Verím, že dôveru, ktorú nám preukážete, nesklameme. S vďakou za vašu podporu vám v roku 2018 želá plnosť Otcových dobier, o. Juraj Gradoš, šéfredaktor”

ČIŽATICE 1. – 7.1.2018

Pondelok 1. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel kňaza

(o.Peter Pacák)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Andrej Hruška

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

*ZBP Pavol s rod.

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

14:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Tresová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Kristana Štefana a Rodinu Majorskú.

VAJKOVCE 1. – 7.1.2018

Pondelok 1. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel kňaza

(o.Marek Jeník)

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

*ZBP Andrej, Michaea a Mária Mazákoví

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

14:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO