ROZHANOVCE 1.-7.1.2024

Pondelok 1. 1. 2024

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*ZBP Slavomír s rod.

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Utorok 2. 1.

Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

+ Andrej Pacák

+ Štefan Lengyel

17:30

sv. lit.

Streda 3. 1.

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

+ Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Štvrtok 4. 1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

+ Margita Imrich Balážoví

17:00

sv. lit.

 

18:00

kurátorská rada

Piatok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

*ZBP rod. Sekeráková

16:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Matúš Horňák, živ. jub.

10:00

sv. lit.

 

12:30

posväcovanie príbytkov

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému Jánovi krstiteľovi.

*ZBP Anna Pfeiferová

Vypomínka: Dominika Dancáková, 8r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 1.-7.1.2024

Pondelok 1. 1. 2024

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:00

sv. lit. Bazila Veľkého

ZMENA!

Piatok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého. s veľkým svätením vody

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

+ Andrej Hruška

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému Jánovi krstiteľovi.

*ZBP Erik s rod.

8:30

sv. lit.

 

12:30

posväcovanie príbytkov

 

VAJKOVCE 1.-7.1.2024

Pondelok 1. 1. 2024

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 6. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

– veľké svätenie vody

Nedeľa 7. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Zhromaždenie k svätému Jánovi krstiteľovi.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

12:30

posväcovanie príbytkov

V piatok je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. (Dva krát sa občerstviť a raz do sýta sa najesť.)

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO