ROZHANOVCE 1. – 7.10.2018

Pondelok 1. 10.

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. *ZBP Janka s rodinou

17:30

sv. lit.

Utorok 2. 10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + Mária Lengyelová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + Andrej Kalanin

16:00

sv. lit.

Štvrtok 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. *ZBP Šulík

17:30

sv. lit.

Piatok 5. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Charitína. + Gabriela Prešovská

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 6. 10. Svätý a slávny apoštol Tomáš.
NEBUDE!!!
Nedeľa 7. 10. NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*ZBP Peťko Fedorco

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

 

V prvopiatkovom týždni sa spovedá celý týždeň pred a po sv. liturgií.

 

ČIŽATICE 1. – 7.10.2018

Streda 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. *za dobrodincov

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

17:30

sv. spoveď v cerkvy,

+ po sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Štvrtok 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. *ZBP rod. Zambová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 10. NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*Marta s rodinou

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Lechmanová Rusnáková Rodina Jusková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Viktora Kuraya a Rodinu Erika Tressu.

 

VAJKOVCE 1. – 7.10.2018

Štvrtok 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. *za dobrodincov

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Sobota 6.10.

s platnosťou na Nedeľu  

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*za veriacich

 (o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO