ROZHANOVCE 1. – 7.11.2021

Pondelok 1. 11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ ZÁDUŠNÁ

10:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

Utorok 2. 11.

– spomienka na nenarodené deti

PAMIATKA ZOSNULÝCH.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

+ Andrej, o.Štefan,

sr. Pavla

7:30

sv. lit., panychída

Streda 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde. + Ladislav Iglaj

17:30

sv. lit.

– po sv. liturgii modlitba na v cintoríne pri kríži za nenarodené deti

Štvrtok 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + z rod. Forgáčovej a Tchúrovej

7:30

sv. lit.

– panychída za zosnulých farnosti,  zapísaných a duše v očistci

Prvý Piatok 5. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LIT.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + Milan Dulina

17:00

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

 

16:00

adorácia a sv. spoveď v sákrestii

Sobota 6. 11. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. + Margita Balážová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 7. 11. 24. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.

*Za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

Prosby na celý týždeň za zdravie: Ján, Veronika, Zoltán, Ľudmila, Alena, Dávid, Tatiana, Radoslav, Magdaléna, Vincent, Mária, vladyka Milan, kňaz Patrik, archidiakon Rudo,

Podmienky pre získanie odpustkov.

 

ČIŽATICE 1. – 7.11.2021

Pondelok 1. 11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ ZÁDUŠNÁ

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

Utorok 2. 11. PAMIATKA ZOSNULÝCH.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

+ Štefan Kristan

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

– panychída za zosnulých farnosti,  zapísaných a za duše v očistci

 

9:00

sv. spoveď chorých

Štvrtok 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + z rod. Tkáčovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tresovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 11. 24. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.

*ZBP Milena a Vincent Dulinoví

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 1. – 7.11.2021

Sobota  6. 11.

s platnosťou na Nedeľu

24. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:40

sv. spoveď

 

17:00

spoveď chorých

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO