ROZHANOVCE 1. – 7.2.2016

Pondelok 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Ján Mária Porubský

17:30 sv. lit.

–  spoveď  po sv. liturgií

Utorok 2. 2.

– požehnanie sviec, myrovanie

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *zdravie a BP Anastázia

17:30 sv. lit.

– moleben k bl. Jozafate Hordaševskej pri relikviách

Streda 3. 2.

– detská sv. liturgia

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + Michal, Anna, Michal

17:30 sv. lit.

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Štvrtok 4. 2. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. + Milan Tóth

17:30 sv. lit.

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Prvý Piatok 5. 2. Svätá mučenica Agáta. + Štefan a Anna Fajferoví

17:30 sv. lit.

9:00 – spoveď chorých

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Sobota 6. 2. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci *za veriacich farnosti

7:30 sv. lit.

Nedeľa 7. 2. SYROPOSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*ZBP Ivanka, Silvia a celá rod. Špilovská

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 1. – 7.2.2016

Utorok 2. 2.

– požehnanie sviec, myrovanie

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Ján a Mária

16:00 sv. lit.

14:00 – spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Prvý Piatok 5. 2. Svätá mučenica Agáta. vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 7. 2. SYROPOSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*ZBP Dominik

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 1. – 7.2.2016

Pondelok 1. 2.

– požehnanie sviec, myrovanie

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej, Barbora

16:00 sv. lit.

– spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 7. 2. SYROPOSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*za veriacich farnosti(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO