ROZHANOVCE 1. – 7.4.2019

Pondelok 1. 4. Naša prepodobná matka Mária Egyptská. + Jaroslav

17:30

sv. lit.

Utorok 2. 4. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. *ZBP a pomoc pre rod. Balážovú

8:00

sv. lit.

Streda 3. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. + Ladislav Katóna

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. +Štefan, Katarína, Jozef

17:30

sv. lit. VPD

Piatok 5. 4.

– detská sv. lit.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. +Alžbeta Sepešiová

17:00

sv. lit.

– Ježišova modlitba

Sobota 6. 4. AKATISTOVÁ SOBOTA.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.

+Ondrej Basala, Milan, Anna Raganoví

7:30

sv. lit.

časť akatistu

Nedeľa 7. 4. NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

*ZBP Anton a Melánia

Vypomínka:

– ZBP Lýdia,

– ZBP Ladislav

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 1. – 7.4.2019

Utorok 2. 4. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. *ZBP Lýdia Gamrátová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 6. 4. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. 4.+ZÁDUŠNÁ

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 7. 4.

14:00 ekumenická krížová cesta, 15:30 hudobné predstavanie v DK

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

*ZBP Ladisla, Marienka, Marek

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 1. – 7.4.2019

Nedeľa 7. 4. NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO