ROZHANOVCE 1.-7.4.2024

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK 

– sprievod okolo chrámu

*ZBP Ladislav Andrico 

Vypomienka:

ZBP Hugo

10:00

sv. lit.

SVETLÝ UTOROK 2. 4. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. + Lýdia Gamrátová, nedožitých 90 r. 

Kumulovaná:

+ Jozef, Juraj, Anna, panychída

8:00

sv. lit.

SVETLÁ STREDA 3. 4. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. *ZBP rod. Iglajová 

Kumulovaná:

*ZBP Ondrej s rod.

7:30

sv. lit.

Pohrebná sv. liturgia s pohrebnými obradmi v starom kostole + Vincent Ordoš

14:00

sv. lit.

SVETLÝ ŠTVRTOK 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. *ZBP Andrej, Michaela, Mária Mazákoví 

Kumulovaná:

*ZBP Ondrej s rod.

17:30

sv. lit.

SVETLÝ PIATOK 5. 4. 

– VOĽNICA

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

SVETLÁ SOBOTA 6. 4. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. *ZBP Margita 

Kumulovaná:

*ZBP Tatiana s celou rod.

NEBUDE!!!

ZMENA!

– sv. liturgia
bude
odslúžená
na inom
mieste!

Nedeľa 7. 4. 

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDLA PO PASCHE. 

TOMÁŠOVÁ NEDEĽA

*ZBP Beáta, Martina, Vincent 

Kumulovaná:

*ZBP Margita

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 1.-7.4.2024

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

SVETLÝ ŠTVRTOK 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. + Eugen a Magdaléna Šváboví 

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 4. 

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDLA PO PASCHE. 

TOMÁŠOVÁ NEDEĽA

*ZBP Lenka a Roman 

Kumulovaná:

Za obrátenie neveriacich a hriešnikov

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

– kurátorské sľuby

 

VAJKOVCE 1.-7.4.2024

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza 

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 4. 

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDLA PO PASCHE. 

TOMÁŠOVÁ NEDEĽA

*za veriacich farnosti 

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

Milí bratia a sestry,

Kvetná nedeľa je v Cirkvi vnímaná ako príležitosť zamerať svoju pozornosť na novú generáciu. Rád by som preto dnes pozval mladých, zvlášť tých, ktorí už študujú alebo sa pripravujú na vysokoškolské štúdium v Košiciach, do nášho novozriadeného gréckokatolíckeho Kolégia sv. Sedmopočetníkov. Mnohí už poznajú alebo aspoň počuli o aktivitách nášho UniPaS-u, teda Univerzitného pastoračného strediska . Kolégium bude akoby ďalšia ponukou, či nadstavbou v tomto smere. Ako súčasť komunitných, vzdelávacích a duchovných aktivít bude poskytovať aj ubytovanie internátneho typu v centre Košíc. Toto Kolégium vo svojom košickom formačnom centre bude od septembra tohto roka ponúkať integrálnu ľudskú, intelektuálnu aj duchovnú formáciu  spojením komunitného života a vzdelávacích programov  vedených paralelne s vlastným študijným vysokoškolským programom každého člena Kolégia. Tento projekt  má viesť k vytvoreniu jedinečného spoločenstva mladých ľudí, univerzitných študentov, so sprievodom kňaza ako duchovného správcu Kolégia. Bohatý intelektuálny doplňujúci program pod vedením kvalifikovaných odborníkov z rôznych odborov si kladie za cieľ kompletizovať osobnostnú a intelektuálnu formáciu moderného katolíckeho univerzitného študenta. Milí  študenti, milí rodičia nastupujúcich vysokoškolákov, zvážte, prosím, túto ponuku našej Eparchie. Počet miest je nateraz obmedzený na 30 členov. Staňte sa prvými spoločníkmi prvými absolventmi nášho Kolégia sv. Sedmopočetníkov. Ďalšie informácie, ako aj spôsob, ako sa do Kolégia prihlásiť, budú zverejnené 8. apríla, kedy bude spustená aj jeho webová stránka.

Verím, že Pán požehná toto dielo prvého gréckokatolíckeho Kolégia na Slovensku a pomôže mnohým mladým, chlapcom aj dievčatám, dobre sa pripraviť na život a službu Cirkvi i krajine.

+ Cyril Vasiľ SJ

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO