ROZHANOVCE 1.-7.5.2023

Pondelok 1. 5. Svätý prorok Jeremiáš *na úmysel darcu
NEBUDE!!!
Utorok 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. +z rod. Martečíkovej a Pažičákovej

17:30

sv. lit.

Streda 3. 5. POLOVICA PÄDESIATNICE.

Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza.

+ Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 4. 5. Svätá mučenica Pelágia. + Ladislav Iglaj

17:00

sv. lit.

– generálka pred slávnosťou

Prvý piatok 5. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá a slávna mučenica Irena. + Bohumil

Prosba:

+ Demeter,

40.deň, panych.

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

svätá spoveď + adorácia

 

18:00

sv. spoveď detí a rodín

Sobota 6. 5. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Anna Emília

Prosba:

+ Demeter

7:30

sv. lit.

– upratovanie a príprava na slávnosť

Nedeľa 7. 5. NEDEĽA O SAMARITÁNKE

 

*ZBP rod. Ordošová

Prosba: ZBP Martin, 15

– ZBP Lucka, Alexandra, Zlatko

10:00

sv. lit.

slávnosť svätého prijímania

 

ČIŽATICE 1.-7.5.2023

Pondelok 1. 5. Svätý prorok Jeremiáš + Milan Dulina

+ Anna Šulíková

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Streda 3. 5. POLOVICA PÄDESIATNICE.

Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza.

+ z rod. Dulinovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

Nedeľa 7. 5.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA O SAMARITÁNKE + Alžbeta Lechmanová

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 1.-7.5.2023

Nedeľa 7. 5. NEDEĽA O SAMARITÁNKE *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO