ROZHANOVCE 1. – 7.6.2020

Pondelok 1. 6.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVATÉHO DUCHA

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

+ Margita Mačangová

7:30

sv. lit.

Utorok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + Anna Žovniová

7:30

sv. lit.

Streda 3. 6. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. *ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Štvrtok 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. + Andrej, o. Štefan, sr. Pavla

7:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Prvý Piatok 5. 6.

– voľnica!!!

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter. + Margita Jurková

7:30

sv. lit.

Sobota 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. + za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Nedeľa 7.6. NEDEĽA 1. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

VŠETKÝCH SVATÝCH

+ za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 1. – 7.6.2020

Utorok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + Imrich, Mária, Ondrej

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Prvý Piatok 5. 6.

– voľnica!!!

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter. + Verona Kristanová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 7. 6. NEDEĽA 1. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

VŠETKÝCH SVATÝCH

*ZBP Rastislav s rod.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 1. – 7.6.2020

Nedeľa 7. 6. NEDEĽA 1. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

VŠETKÝCH SVATÝCH

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

8:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO