ROZHANOVCE 1. – 7.7.2013

Pondelok 1. 7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

* Zdravie a BP Terézia a Vincent Mirekoví

18:30

– spoveď pred a po sv. liturgií

Utorok 2. 7.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

+ Mária Janitorová

18:30

Streda 3. 7.

Svätý mučeník Hyacint.

+ Imrich Bačo

7:30

ZMENA!!!

Štvrtok 4. 7.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

+ Ján Pilát, zádušná

18:30

Piatok 5. 7.

– odporúčaný sviatok

– VOĽNICA

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

*ZBP a pomoc Sv. ducha pre Martu a Petra

9:00

ZMENA!!!

Fatimská Sobota 6. 7.

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

Fatimská sobota! Sv. liturgia v Klokočove o 9:30 hod.  (+ Pavol)

Autobus vyráža spred kultúrneho domu ráno o 6:30 hod.

Nedeľa 7. 7.

7. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

*ZBP Zuzana, 90 rokov

11:00

 

 

ČIŽATICE 1. – 7.7.2013

Utorok 2. 7.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

Úmysel kňaza

17:00

15:00 spoveď chorých

16:00 spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 5. 7.

– odporúčaný sviatok

– VOĽNICA

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

Úmysel kňaza

7:30

Nedeľa 7. 7.

7. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

*ZBP Romanko a Patrik

8:00

 

VAJKOVCE 1. – 7.7.2013

Štvrtok 4. 7.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

Za veriacich farnosti

17:00

15:45 spoveď chorých

16:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 7. 7.

7. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

*ZBP Daniel

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO