ROZHANOVCE 10. – 16.11.2014

Pondelok 10. 11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*ZBP Lenka Halušková

17:00

ZMENA!!!

Utorok 11. 11.

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

+ Tomáš, nedožitých 39 r.

17:30

Streda 12. 11.

– detská sv. liturgia

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

+ Vincent Rusnák

17:30

Štvrtok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

Ján Čorba

17:30

Piatok 14. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

*ZBP Marta Peter

17:30

Sobota 15. 11.

Začiatok Filipovky.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Ondrej Sepeši

7:30

Nedeľa 16. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

* ZBP Mária Mikulová

11:00

– Obnova sv. misií v našej farnosti bude od 19. – 23. novembra t. r.

– POTRAVINOVÁ ZBIERKA (viac info nájdete na tomto odkaze)

 

ČIŽATICE 10. – 16.11.2014

Štvrtok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

+ za duše trpiace v očistci

16:30

Nedeľa 16. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

* za oslobodenie od zlého bohuznáme rodiny

8:00

– POTRAVINOVÁ ZBIERKA (viac info nájdete na tomto odkaze)

 

VAJKOVCE 10. – 16.11.2014

Streda 12. 11.

– detská sv. liturgia

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

+ Pavol, Ján, Anna, Magdaléna

16:30

Nedeľa 16. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO