ROZHANOVCE 10. – 16.12. 2012

Pondelok 10.12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

*ZBP Lenka Halušková

17:30

Utorok 11.12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. + z rod. Bernardovej Milan, Mária, Imrich, Ondrej, Juraj

-vypomínka *ZBP Magdaléna

17:30

Streda 12.12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + Andrej Kalanin

17:30

Štvrtok 13.12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. *ZBP Magdaléna Šimčová, narodeniny

17:30

Piatok 14.12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Štefan Pecha

17:30

Sobota 15.12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. Za dobrodincov

8:00

Nedeľa 16.12.

NEDEĽA SV. PRAOTCOV

Svätý prorok Aggeus.

Za veriacich farnosti

11:00

   Náš chrám upratovali: p. Viera Mrásková, p. Petrušová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie vychádza na: p. Sepešiovú, p. Forgáčovú.

 

ČIŽATICE 10. – 16.12. 2012

Pondelok 10.12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. Za dobrodincov

16:00

Štvrtok 13.12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. +Milan Feňák

16:00

Nedeľa 16.12.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

NEDEĽA SV. PRAOTCOV

Svätý prorok Aggeus.

*ZBP František Kristan, životné jubileum

8:00

   Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Jána Lechmana, Rodina Márie Chovanovej, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na: Rod. Lechmanovú Rusnákovú, Rodinu Františka Hrušku.

 

VAJKOVCE 10. – 16.12. 2012

Streda 12.12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + z rod. Bernardovej Imrich, Alžbeta, Juraj, Anna

18:30

Nedeľa 16.12.

NEDEĽA SV. PRAOTCOV

Svätý prorok Aggeus.

*ZBP rod. Bednarovej: Alžbeta, Eva, Edo, Stano, Kristína, Adrián

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO