ROZHANOVCE 10. – 16.2.2020

Nedeľa 9. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

+ Peter

Vypomínka: ZBP Vincent, 75r.

10:00

sv. lit.

 

Pondelok 10. 2. Svätý mučeník Charalampés. *ZBP Dominik a Nikola

17:30

sv. lit.

Utorok 11. 2. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. + Alžbeta Sepešiová

7:30

sv. lit.

Streda 12. 2. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup *ZBP Andrej, Michaela, Mária

7:30

sv. lit.

Štvrtok 13. 2. Náš prepodobný otec Martinián. *ZBP Marek Zamba

7:30

sv. lit.

Prvý Piatok 14. 2.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, u + Alžbeta a Ondrej Sepešioví

17:00

sv. lit.

1. Zádušná sobota 15. 2. Mäsopôstna sobota.

Svätý apoštol Onezim.

ZÁDUŠNÁ SV.LITURGIA

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 16. 2.

– zbierka na fond bohoslovcov

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

*ZBP p. Palaščák, 85r.

Vypomínka: ZBP Ľubo s rod.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 10. – 16.2.2020

Nedeľa 9. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

*ZBP Štefan s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

Pondelok 10. 2. Svätý mučeník Charalampés. +Lívia Čaklošová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

1. Zádušná sobota 15. 2. Mäsopôstna sobota.

Svätý apoštol Onezim.

ZÁDUŠNÁ SV.LITURGIA

9:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 16. 2.

– zbierka na fond bohoslovcov

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

*ZBP Ladislav Šulík, živ. jub. 70r.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 10. – 16.2.2020

Nedeľa 9. 2.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

 

Nedeľa 16. 2. MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO