ROZHANOVCE 10. – 16.4.2017

Svätý a veľký pondelok 10. 4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. + Ondrej a Veronika Tóthoví

17:30

sv. lit. VPD

Svätý a veľký utorok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. + Ladislav, Jozef, Mária, Štefan, Anna z rod. Belasovej

17:30

sv. lit. VPD

Svätá a veľká streda 12. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Roland, Štefan

17:30

sv. lit. VPD

Svätý a veľký štvrtok 13. 4. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Vincent Kovalčin, výročná

17:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 14. 4.

– prikázaný sviatok

– Prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 Utiereň strastí

15:00večiereň s uložením pláštenice

18:00-22:00: poklona pri Božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 15. 4.

8:00Jeruzaliská utiereň

17:00sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

– poklona pri Božom hrobe 10:00 – 17:00, 20:00 – 22:00

*ZBP Júliana Líšková

17:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého, poklona pri Božom hrobe

Nedeľa 16. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

5:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*Za veriacich farnosti

11:00

lit. sv. J. Zlatoústeho

– večiereň paschy

SVETLÝ PONDELOK 17. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *ZBP Margita Bavoľárová, 86

11:00

lit. sv. J. Zlatoústeho

Na sviatky si treba so sebou nosiť brožúrky Christos voskrese!!

Náš chrám v tomto týždni upratovali  p. Tóthová, p. Horňáková, p. Ongaľová, p. Murcková, p. Bavoľárová a p. Šebáková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Jurkovú a p. Pacákovú.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

 

 

ČIŽATICE 10. – 16.4.2017

Svätý a veľký utorok 11. 4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

+ Za duše trpiace  očistci

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Svätý a veľký štvrtok 13. 4. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

+Angela Pachingerová, výročná

(o. Peter Pacák)

16:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 14. 4.

– prikázaný sviatok

– Prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 Utiereň strastí

– poklona pri Božom hrobe: 19:00-22:00 (stráž)

– zbierka na Boží hrob

(o. Marek Jeník)

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 15. 4.

– adorácia pri Božom hrobe:

10:00 do 16:00 (stráž)

20:00-22:00 (stráž)

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

16:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 16. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

6:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*ZBP Jaroslav, Jaroslav, Jaroslav z rod. Majorskej

(o. Marek Jeník)

6:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

7:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 17. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Na sviatky si treba so sebou nosiť brožúrky Christos voskrese!!

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Rodina Fedorová (Sabolová) a Rodina Tresová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Kristana Štefana a Rodinu Majorskú.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

 

VAJKOVCE 10. – 16.4.2017

Svätý a veľký piatok 14. 4.

– prikázaný sviatok

– Prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

17:00večiereň s uložením pláštenice

– zbierka na Boží hrob

(o. Peter Pacák)

Svätá a veľká sobota 15. 4. adorácia pri Božom hrobe od 8:00 do 16:30

Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

15:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého, poklona pri Božom hrobe

Nedeľa 16. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

7:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

8:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 17. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO