ROZHANOVCE 10. – 16.7.2017

Pondelok 10. 7.

Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. *ZBP Marta

17:30

sv. lit.

Utorok 11. 7. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.
NEBUDE!!!
Streda 12. 7. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. *ZBP Alžbeta Basalová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 13. 7. Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup. + Ondrej Mariak

17:30

sv. lit.

Piatok 14. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Po Svätý apoštol Akvila. + za duše trpiace v čistci

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 15. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. *ZBP Peter a Mária

7:30

sv. lit.

Nedeľa 16. 7.

NEDEĽA 6.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. hieromuč. Aténogenés a jeho 10 učeníci.

A pamiatka sv. o. šiestich ekum. snem.

*za veriacich farnosti

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Sepešiová a p. Katónová, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Pilátovú,  p. Rudišinovú.

 

ČIŽATICE 10. – 16.7.2017

Streda 12. 7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. *za dobrodincov (BU)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v cerkvy

Štvrtok 13. 7. Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup.

+ Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 15. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

9:30

prijatie do cirkvi p.Mareka Zambu, sv. spoveď, 10:30 udelenie sv. krstu

Nedeľa 16. 7.

NEDEĽA 6.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. hieromuč. Aténogenés a jeho 10 učeníci.

A pamiatka sv. o. šiestich ekum. snem.

*ZBP Katarína, Róbert, Jarko

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a rodinu Sydorjakovú.

 

VAJKOVCE 10. – 16.7.2017

Štvrtok 13. 7. Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup. *za dobrodincov (BU)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 16. 7.

NEDEĽA 6.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. hieromuč. Aténogenés a jeho 10 učeníci.

A pamiatka sv. o. šiestich ekum. snem.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO