ROZHANOVCE 10. – 16.9. 2012

Nedeľa 9. 9.

15. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

*ZBP Martin s rodinou

8:00

Pondelok 10.9. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

+ Andrej, Johana a František

17:00

Utorok 11.9. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. + Ondrej a Veronika Tóthoví

17:00

Streda 12.9. Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. + Anna Miková

17:00

Štvrtok 13.9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža. + Ján Strachan

17:00

Piatok 14.9.

-odporúčaný sviatok

-myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Petronela Bačová

17:00

Sobota 15.9.

-štátny sviatok

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

Úmysel kňaza

17:00

Nedeľa 16. 9.

– rim. kat. odpust v Čižaticiach o 11:00

16. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

*ZBP Marta s rodinou

9:30 ZMENA!!!

Náš chrám upratovali H p. Ordošová, p. Rusnáková, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Jurkovú, p. Pacákovú.

 

ČIŽATICE 10. – 16.9. 2012

Sobota 8.9.

15. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

*ZBP Radovan Sekeľ s rodinou

18:30

Piatok 14.9.

-odporúčaný sviatok

-myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

+ Mária Kobezdová, výročná, panychída

18:30

Sobota 15.9.

-štátny sviatok

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

+ Milan Feňák

8:00

Nedeľa 16. 9.

-RIM.KAT. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PRI KRÍŽI

16. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

*ZBP Mirka a Anna

11:00

– Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú.

– Na budúcu nedeľu sme pozvaní na rím. kat. odpustovú slávnosť Povýšenia sv. kríža nad celým svetom. Sv. omša pri kríži začne o 11:00 hod. Zostali sme pozvaní všetci, preto v túto nedeľu gr. kat. sv. liturgia nebude.

 

VAJKOVCE 10. – 16.9. 2012

Sobota 8.9.

15. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

Za veriacich farnosti

17:00 ZMENA!

 

Piatok 14.9.

-odporúčaný sviatok

-myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + z rod. Šimkovej Juraj, Helena a František

15:45

Sobota 15.9.

-štátny sviatok

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

Úmysel kňaza

18:30

Nedeľa 16. 9.

– rim. kat. odpust v Čižaticiach o 11:00

16. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

Za veriacich farnosti

8:00 ZMENA!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO