ROZHANOVCE 11. – 17.10.2021

Pondelok 11. 10. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. + Dávid Jurko

17:30

sv. lit.

Utorok 12. 10. Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan. + Margita Balážová

7:30

sv. lit.

Streda 13. 10. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. + Elena Maková
NEBUDE!!!
Štvrtok 14. 10. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. + Elena Šulová, výročná, panychída

17:30

sv. lit.

Piatok 15. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie. + Ján a Irena Cienki, František a Regina

17:00

sv. lit.

– DETSKÁ SV. LIT.

 

18:00

kurátorská rada (v cerkvy)

Sobota 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. + Imrich a Margita Mačangoví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 17. 10.

– mesačná zbierka

21. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

+ Zuzana Tkáčová

10:00

sv. lit.

akatist  k Bohorodičke

Od pondelka 4.10.2021 sme Košice a Košice okolie v bordových farbách. Z toho vyplývajú nasledovné opatrenia týkajúce sa bohoslužieb podľa kovid automatu. Pre plne zaočkovaných je počet bez limitu.

Plne zaočkované osoby sú tie, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Pre OTP je kapacita chrámov na 25 percent. OTP sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pre každú z týchto možností je povinný zoznam účastníkov na liturgii. Preto Vás poprosím zapísať sa v zošite, ktorý je vzadu na stoličke. Za rodinu stačí jeden člen, ktorý uvedie počet ostatných členov prítomných liturgii: Meno, priezvisko + počet + telefonický kontakt. Samozrejme naďalej zaväzuje respirátor, dezinfekcia rúk a odstup.

 

ČIŽATICE 11. – 17.10.2021

Utorok 12. 10. Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan. + Imrich Lechman

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 14. 10. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. + Imrich, Mária, Ondrej Lechmanoví

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 17. 10.

– mesačná zbierka

21. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

*ZBP Peter s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 11. – 17.10.2021

Nedeľa 17. 10.

– mesačná zbierka

21. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

*ZBP a osvietenie rozumu pre Janu

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO