ROZHANOVCE 11. – 17.11.2013

Pondelok 11. 11.

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

*ZBP Melánia a Miroslav

17:30

Utorok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

+ Ján Kristan

17:30

Streda 13. 11.

– odporúčaný sviatok

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

+Milan Daru

17:30

Štvrtok 14. 11.

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

*ZBP Marta a Ľudovít s rodinou

7:30

ZMENA!!!

Piatok 15. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

ZAČIATOK FILIPOVKY

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Helena Ongaľová

17:30

Sobota  16. 11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

+ Mária, Juraj, Milan

7:30

Nedeľa 17. 11.

– farská zbierka na chod sv. misií

26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP rod. Pavla Tótha

11:00

 

ČIŽATICE 11. – 17.11.2013

Piatok 15. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

ZAČIATOK FILIPOVKY

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+Imrich Chovan

16:00

Nedeľa 17. 11.

– mesačná zbierka na opravy našej cerkvi

26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP rod. Rusnáková

8:00

 

VAJKOVCE 11. – 17.11.2013

Pondelok 11. 11.

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

+Pavol, Ján, Anna

16:00

Nedeľa 17. 11.

26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*Za veriacich farnosti

8:00

– V piatok začína Filipovka, prípravný čas na sviatky Narodenia Ježiša Krista.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO