ROZHANOVCE 11. – 17.12.2017

Pondelok 11. 12. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

+ Ondrej Mariak

Vyp.: ZBP Magda

17:30

sv. lit.

– moleben pred Narodením Pána

Utorok 12. 12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + Peter Bačo

17:00

sv. lit.

18:00

stretnutie kurátorov

Streda 13. 12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit. ZMENA!!!

17:00

nácvik jasličkovej pobožnosti

Štvrtok 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Mária a Ondrej Bavoľaroví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

9:30

spoveď v seniorcentre

Piatok 15. 12.

– detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. + Milan Basala

17:00

sv. lit. ZMENA!!!

17:00

nácvik jasličkovej pobožnosti

Sobota 16. 12.

– predvianočné upratovanie

Svätý prorok Aggeus. + z rod. Líškovej

10:00

sv. lit.

9:30

predvianočné spovedanie

17:00

nácvik jasličkovej pobožnosti

Nedeľa 17. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SV.PRAOTCOV.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

*ZDRAVIE A BP Katarína s rod.

Vyp.: ZBP Imrich

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 11. – 17.12.2017

Štvrtok 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Sobota 16. 12. Svätý prorok Aggeus.

+ za duše trpiace v očistci

(o. Peter Pacák)

12:30

sv. lit.

12:00

predvianočné spovedanie

Nedeľa 17. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SV.PRAOTCOV.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

*ZBP Štefan Lengyel, 80 r.

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11. – 17.12.2017

Nedeľa 17. 12.

NEDEĽA SV.PRAOTCOV.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

*pro populo

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO