ROZHANOVCE 11. – 17.2.2019

Pondelok 11. 2. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. + Eva Pejčev

17:30

sv. lit.

Utorok 12. 2. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup + Ján a Mária, Ján a Mária z rod. Lengyelovej a Mocnejovej

8:00

sv. lit.

Streda 13. 2. Náš prepodobný otec Martinián. *ZBP Ladislav a Anna
NEBUDE!!!
Štvrtok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Piatok 15. 2.

– VOĽNICA

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol Onezim. + Vincent, Veronika, Ondrej z rod. Šimčovej

17:00

sv. lit.

Sobota 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. + Ondrej a Margita Basaloví

8:00

sv. lit.

Nedeľa 17. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*ZBP rod. Mrásková

Vyp.: ZBP Marcusko, 4 r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 11. – 17.2.2019

Utorok 12. 2. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup + Ján a Anna

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila *ZBP rod. Tresová

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Piatok 15. 2.  Svätý apoštol Onezim. – VOĽNICA!!!
Nedeľa 17. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*ZBP Helena s rod.

Vyp.: ZBP Roman Mikloš, živ.jub.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11. – 17.2.2019

Piatok 15. 2.  Svätý apoštol Onezim. – VOĽNICA!!!
Nedeľa 17. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:20

sv. lit. ZMENA!!!

Zádušné sväté liturgie budú v soboty: 23.2., 16.3., 23.3., 30.3., 8.6. 2019. Môžete si obnovovať hramoty…

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO