ROZHANOVCE 11. – 17.4.2016

Pondelok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. + Ján a Margita Lengyeloví

17:30 sv. lit.

Utorok 12. 4. Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. *ZBP Lýdia

17:30 sv. lit.

Streda 13. 4.

– detská svätá liturgia

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Ján a Anna Farkašoví

17:30 sv. lit.

Štvrtok 14. 4. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Piatok 15. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. + Štefan Franko, Emil a Mária Zeleňákoví

17:30 sv. lit.

Sobota 16. 4. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. + Juraj a Valéria

7:30 sv. lit.

Nedeľa 17. 4.

– ZBIERKA NA FOND BOHOSLOVCOV

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM.

 

*ZBP Ján Strachan, jubileum

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 11. – 17.4.2016

Utorok 12. 4. Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Ladislav Sekeľ

16:00 sv. lit.

Piatok 15. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 17. 4.

– ZBIERKA NA FOND BOHOSLOVCOV

 ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM. *ZBP Štefan Rusnák s rodinou

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 11. – 17.4.2016

Streda 13. 4. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Ondrej

16:00 sv. lit.

Nedeľa 17. 4.

– ZBIERKA NA FOND BOHOSLOVCOV

 ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO