ROZHANOVCE 11.-17.4.2022

Pondelok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. + Mária a Juraj

17:00

sv. lit. VPD

Utorok 12. 4. Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Streda 13. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Dávid Jurko

17:00

sv. lit. VPD

Svätý a veľký štvrtok 14. 4. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. + Pavel, Ján , Magda, Anna, Eduard, Alexander, Helena, Ľudmila, Dušan

17:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 15. 4.

prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Utiereň strastí

15:00 – večiereň s uložením pláštenice

18:00-22:00 – poklona pri božom hrobe 

– zbierka na Boží hrob

*Za veriacich farnosti

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 16. 4. 17:00 – Večiereň s lit. Bazila Veľkého

14:00-17:00 – poklona pri božom hrobe

+ Dávid Jurko

17:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 17. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

5:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*za veriacich farnosti

5:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

SVETLÝ PONDELOK 18. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK.

– sprievod okolo chrámu

*ZBP rod. Jurková

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

ČIŽATICE 11.-17.4.2022

Svätý a veľký utorok 12. 4. Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Ladislav Sekeľ

(o. Peter)

17:00

sv. lit. VPD

Svätý a veľký štvrtok 14. 4. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. * za veriacich farnosti

(o. Peter)

16:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 15. 4.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

19:00-22:00 – poklona pri božom hrobe (stráž)

– zbierka na Boží hrob

*úmysel kňaza

(o. Marek)

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 16. 4. 19:00-22:00 – adorácia pri Božom (stráž) *ZBP Stanislav a utečenci z Ukrajiny

(o. Marek)

16:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 17. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

6:15 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*ZBP Roman a Lenka Pachingeroví

(o. Marek)

6:15

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

7:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 18. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11.-17.4.2022

Svätý a veľký piatok 15. 4.

– prikázaný sviatok

prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob (o. Peter)

17:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 16. 4.   Úmysel kňaza

(o. Peter)

15:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 17. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

7:30 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

Úmysel kňaza

(o. Peter)

7:30

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

8:30

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 18. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO