ROZHANOVCE 11. – 17.5.2020

Pondelok 11. 5.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko + Ján a Margita Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Utorok 12. 5. Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Streda 13. 5. Svätá mučenica Glykéria. *za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Štvrtok 14. 5. Svätý mučeník Izidor. *ZBP rod. Balážová

7:30

sv. lit.

Piatok 15. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. + Margita a Ondrej Ferkoví

17:30

sv. lit.

Sobota 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. + z rod. Pilarovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 17. 3. 6. NEDEĽA PO PASCHE.

O slepom.

* ZBP Alžbeta Andricová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 11. – 17.5.2020

Utorok 12. 5. Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. + Magdaléna Ruščinová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

17:00

sv. spoveď v cerkvi

 

15:00

spoveď chorých

Nedeľa 17. 3. 6. NEDEĽA PO PASCHE.

O slepom.

*ZBP Drahoslava s rodinou

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11. – 17.5.2020

Nedeľa 17. 3. 6. NEDEĽA PO PASCHE.

O slepom.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO