ROZHANOVCE 11. – 17.6.2018

Pondelok 11. 6. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. *ZBP bohuznámy zo seniorcentra
NEBUDE!!!
Utorok 12. 6. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský. *ZBP Marek

17:30

sv. lit.

Streda 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. *ZBP Iveta, Vladimír, 50

17:30

sv. lit.

Štvrtok 14. 6. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. *ZBP Anton a Melánia

7:30

sv. lit.

(ZMENA)
Piatok 15. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. +Irena a Ján Cienki
NEBUDE!!!
(ZMENA)
Sobota 16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. + z rod. Bačovej
NEBUDE!!!
Nedeľa 17. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA  4. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael.

*ZBP Zuzana s rodinou

10:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

 

ČIŽATICE 11. – 17.6.2018

Streda 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. + Imrich, Mária Lechmanoví, Ondrej Sučko

(o. Peter Pacák)

19:00

sv. lit.

Piatok 15. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 17. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA  4. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael.

*ZBP rod. Rusnáková

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Jána Lechmana a Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 11. – 17.6.2018

Nedeľa 17. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA  4. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:20

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO