ROZHANOVCE 11. – 17.9.2017

Pondelok 11. 9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Utorok 12. 9. Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. + Ján, Mária, Anna, Ondrej, Štefan, Alžbeta, Jozef

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 13. 9.

– detská sv.liturgia

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža. + Milan, Tóth

17:00

sv. lit.

Štvrtok 14. 9.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. *ZBP rod. Ordošová

17:30

sv. lit.

Piatok 15. 9.

– voľnica, deň pracovného pokoja

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý veľkomučeník Nikita. *ZBP Marta Lukačová

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 16. 9. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. *ZBP Mária Vatajová

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Nedeľa 17. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ČIŽATICIACH

NEDEĽA 15.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

*ZBP Radko a Mária

9:30

sv. lit. ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 11. – 17.9.2017

Štvrtok 14. 9.

– odporúčaný sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

*ZBP Anna a Lenka

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 15. 9.

– voľnica, deň pracovného pokoja

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý veľkomučeník Nikita.

Vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

Nedeľa 17. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

NEDEĽA 15.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

*ZBP Lenka Pachingerová, živ. Jub.

(o. Peter Pacák)

11:00

sv. omša

 

VAJKOVCE 11. – 17.9.2017

Streda 13. 9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža. Za dobrodincov

16:00

sv. lit.

Piatok 8. 9.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý veľkomučeník Nikita.

– deň pracovného pokoja, voľnica

Nedeľa 17. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ČIŽATICIACH

NEDEĽA 15.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO