ROZHANOVCE 11.-17.9.2023

Pondelok 11. 9. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. + Dávid Jurko, 3. výr.

7:30

sv. lit.

Utorok 12. 9. Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. *na úmysel darcu
NEBUDE!!!
Streda 13. 9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úct. *ZBP Lenka s rod.
NEBUDE!!!
Štvrtok 14. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

– SVIATOK

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Pavel, Ján, Anna, Magdaléna, Eduard, Dušan, Alexander, Helena, Ľudmila

18:00

sv. lit.

– panychída

1. Piatok 15. 9.

– štátny sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.Svätý veľkomučeník Nikita. *ZBP Anton a Henrieta

Vypomienka:

*ZBP Emila a Ľudmila

7:30

sv. lit.

– moleben k P. Bohorodičke

Sobota 16. 9. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. + Milan Rabada

Vypom.: ZBP Mária, 77

KLOKOČOV
Nedeľa 17. 9. 16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. *ZBP Ľudmila a Emil

Vypomienka: Vincent a Mária

*ZBP Janka, 40r. živ. jub.

9:30

sv. lit.

 

ČIŽATICE 11.-17.9.2023

Utorok 12. 9. Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. + Helena Lechmanová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 14. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

– SVIATOK

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Anna Šulíková

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

1. Piatok 15. 9. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

štátny sviatok, VOĽNICA

Nedeľa 17. 9.

– odpustová slávnosť v kostole

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. *ZBP Katarína s rod.

(o. Peter)

11:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 11.-17.9.2023

Štvrtok 14. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

– SVIATOK

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
1. Piatok 15. 9. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

štátny sviatok, VOĽNICA

Nedeľa 17. 9. 16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. *za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO