ROZHANOVCE 12. – 18.1.2015

Pondelok 12. 1.

Svätá mučenica Tatiana.

+ Ladislav Belas

17:30

Utorok 13. 1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

+ Ľubomír

17:30

Streda 14. 1.

– detská svätá liturgia

V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

+ Ladislav Belas

17:30

Štvrtok 15. 1.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

+ František Bugoš

17:30

Piatok 16. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

+ Mário Jirov

7:30

ZMENA!!!

Sobota 17. 1.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

+ Vincent Lacko, pohrebná s pan.

8:00

Nedeľa 17. 1.

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

*ZBP Katarína s rodinou

11:00

 

ČIŽATICE 12. – 18.1.2015

Pondelok 12. 1.

Svätá mučenica Tatiana.

+ Valent a Michal

16:30

Štvrtok 15. 1.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

+ Andrej Kalanin

16:30

Nedeľa 17. 1.

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

*ZBP Anna s celou rodinou

8:00

 

VAJKOVCE 12. – 18.1.2015

Streda 14. 1.

V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

+ Michal, Mikuláš, František

16:30

Nedeľa 17. 1.

– zbierka na potreby veriacich Vajkoviec

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO