ROZHANOVCE 12. – 18.11. 2012

Pondelok 12.11. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

+ Marta Spišiaková

17:30

Utorok 13.11.

– odporúčaný sviatok

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Andrej, Mária, Juraj, Mária, Peter a Magdaléna

17:30

Streda 14.11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Andrej Kalanin

17:30

Štvrtok 15.11. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Začiatok Filipovky.

Úmysel kňaza

17:30

Piatok 16.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

NEBUDE!!!

Sobota 17.11. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

NEBUDE!!!

Nedeľa 18.11.

– zbierka na charitu II.

25. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*ZBP Alžbeta a Mário

11:00

Náš chrám upratovala p. Tothová, p. Horňáková, úprimné Pán Boh zaplať. Budúcu sobotu upratovanie vychádza na p. Ordošovú, p. Rusnákovú.

24. novembra v sobotu sa v Košiciach uskutoční vianočný futbalový turnaj vo vekovej kategórií 15 až 30 rokov, je potrebné sa nahlásiť čím skôr.

Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

Predplatné za časopis Slovo na rok 2013 je 14 €, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 €. Potrebné uhradiť do 15. Novembra.

Na budúcu nedeľu máme zbierku na charitu.

ČIŽATICE 12. – 18.11. 2012

Pondelok 12.11. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Úmysel kňaza

16:00

Štvrtok 15.11. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Začiatok Filipovky.

+ Milan Feňák

16:00

Nedeľa 18.11.

– zbierka na charitu II.

25. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Platón a Roman.

Úmysel kňaza

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Štefana Vadasa, Margitu Vadasovú, Rodinu Pavlovičovú.

Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

Predplatné za časopis Slovo na rok 2013 je 14 €, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 eur. Potrebné uhradiť do 15. Novembra.

24. novembra v sobotu sa v Košiciach uskutoční vianočný futbalový turnaj vo vekovej kategórií 15 až 30 rokov, je potrebné sa nahlásiť čím skôr.

Na budúcu nedeľu máme zbierku na charitu.

VAJKOVCE 12. – 18.11. 2012

Streda 14.11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. Úmysel kňaza

18:30

Nedeľa 18.11.

– zbierka na charitu II.

25. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO