ROZHANOVCE 12. – 18.11.2018

Pondelok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.

+ Irena a Ján Cienki

17:30

sv. lit.

Utorok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. *ZBP Ján Strachan

8:00

sv. lit.

Streda 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Andrej Kalanin

18:00

sv. lit.

Štvrtok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Michal

16:30

sv. lit.

Piatok 16. 11.

zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Jozef Štefan, Katarína z rod. Forgáčovej

17:30

sv. lit.

Sobota 17. 11. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Ondrej a Milan Basala

8:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 11.

– PUTOVNÁ IKONA KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*ZBP Ľubomír, Martina a Timotej

10:00

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

 

 

 

ČIŽATICE 12. – 18.11.2018

Utorok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Margita Lenardová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*ZBP Silvia

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 11. NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

 

 

VAJKOVCE 12. – 18.11.2018

Pondelok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.

Vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 11. NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO