ROZHANOVCE 12. – 18.12.2016

Pondelok 12. 12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + František Petro

17:30 sv. lit.

– moleben pred Narodením Pána

Utorok 13. 12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Alena a Emília Fedoroví

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Margita Vadasová

NEBUDE!!!

Štvrtok 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. *ZBP Jozef

17:30 sv. lit.

Piatok 16. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Aggeus. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre: Stanislav, Lenka, Martin

16:00 sv. lit.

ZMENA!!!

17:00 – Nácvik jasličkovej pobožnosti

Sobota 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Štefan, Katarína, Jozef z rod. Forgáčovej

10:00 sv. lit.

9:30 – predvianočné spovedanie

17:00 – Nácvik jasličkovej pobožnosti

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

*ZBP Markus, Martina, Marek

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 12. – 18.12.2016

Piatok 16. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Aggeus. +Július Lenard

(o. Marek Jeník)

17:30 sv. lit.

Sobota 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + duše trpiace v očistci

12:30 sv. lit.

12:00 – predvianočné spovedanie

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

*ZBP Radoslav Kristan

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 12. – 18.12.2016

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

*za veriacich farnosti

(o.Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO