ROZHANOVCE 12.-18.12.2022

Pondelok 12. 12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + Anna Chovancová

7:30

sv. lit.

Utorok 13. 12. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Lýdia Gamrátová

17:30

sv. lit.

Streda 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Dávid Jurko

7:30

sv. lit.

Štvrtok 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. + z rod. Forgáčovej

7:30

sv. lit.

Piatok 16.12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Aggeus. + Dávid Jurko

Vypomienka:

+Bohumil, panychída

17:00

sv. lit.

 

18:00

nácvik na jasličkovú pobožnosť

Sobota 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. *ZBP Marta Anton s rod.

Vypomienka: + Imrich Nagy

10:00

sv. lit.

 

9:30

predvianočná spoveď

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH OTCOV + Anna, Ondrej, Jolana, Juraj, Andrej, Marta, Imrich

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 12.-18.12.2022

Streda 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Anna Chovancová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Milan Dulina

(o. Peter)

12:30

sv. lit.

 

12:00

predvianočná spoveď

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH OTCOV *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 12.-18.12.2022

Nedeľa 18. 12. NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH OTCOV *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO