ROZHANOVCE 12. – 18.2.2018

Pondelok 12. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

+ Ján a Irena Cienki

17:30

sv. lit.

Utorok 13. 2. Náš prepodobný otec Martinián. *ZBP zamestnancov a klientov SC

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 14. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Auxencius. + Michal, Anna, Michal

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 15. 2. Svätý apoštol Onezim. *ZBP rod. Balážová

17:30

sv. lit.

Piatok 16. 2.

DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. + Ondrej Basala, Alžbeta, Jolana

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 17. 2. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. *ZBP rod.

Jakubovová

8:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

*za veriacich farnosti

 

Vypomínka:

ZBP Michal Husnaj, 30r.

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Jurková, p. Pacáková, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Mráskovú a p. Petrušovú.

 

ČIŽATICE 12. – 18.2.2018

Pondelok 12. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

+ Mária Semanová

16:00

sv. lit.

Piatok 16. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. + Júlia

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit. VPD

Nedeľa 18. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Rodina Sydorjaková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Štefana Vadasa a Rodinu Pavlovičovú.

 

VAJKOVCE 12. – 18.2.2018

Pondelok 12. 2.

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

Streda 14. 2.

– zdržanlivosť od mäsa. (zaväzuje každú stredu vo veľkom pôste)

Nedeľa 18. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

+ Ján, Anna, Pavol, Magda, panychída

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO