ROZHANOVCE 12. – 18.3.2018

Pondelok 12. 3. Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež. + Anna, Michal, Štefan z rod. Mikovej

16:00

sv. lit.

Utorok 13. 3. Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu. *ZBP Iveta a Vladimír, živ. jub.

17:30

sv. lit.

Streda 14. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Benedikt. + Ľubomír Tóth

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 15. 3. Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. + Margita Lenardová

7:30

sv. lit.

Piatok 16. 3.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Sabinus a Papas. + Mária Lengyelová

16:30

sv. lit. VPD

ZMENA!!!

 

18:15

KRÍŽOVÁ CESTA TERASA

Sobota 17. 3. Akatistová sobota. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. + Ján Sabolčák

7:30

sv. lit.

Nedeľa 18. 3.

– zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

NEDEĽA 5.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

*za dobrodincov

(o. Marek Maďar)

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Palgutová, p. Špilovská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň budeme mať už predveľkonočné generálne upratovanie, ktoré vychádza na p. Šebakovú, p. Kovalčínovú, p. Husnajovú, p. Šonkovú, p. Tóthovú a p. Horňákovú.

 

Kvetná nedeľa 25.marca – bude sa objednávať za košický dekanát autobus do Trebišova, ktorí máte záujem, prihláste sa prosím u mňa, ďakujem!

 

Futbalový turnaj chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ sa uskutoční v soboru 17. marca na ZŠ Belehradskej na Ťahanovciach v kat. 1-3, 4-6, 7-9 (nie pre stredné školy)

 

ČIŽATICE 12. – 18.3.2018

Pondelok 12. 3. Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež. + Ján, Elena Lechmanoví

(o.Peter Pacák)

17:30

sv. lit.

Piatok 16. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Sabinus a Papas. *ZBP Marta a Rudolf

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit. VPD

Nedeľa 18. 3.

– zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

NEDEĽA 5.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

*ZBP Katarína

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

14:00

Krížová cesta po obci

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Jána Lechmana, Rodina Márie Chovanovej, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň budeme mať už predveľkonočné generálne upratovanie, ktoré vychádza vychádza na Rodinu Lechmanovú Rusnákovú, Rodinu Juskovú, Rodinu Viktora Kuraya, Rodinu Erika Tressu, Rodinu Kolarčíkovú a Rodinu Zambovú.

 

Kvetná nedeľa 25.marca sa bude objednávať za košický dekanát autobus do Trebišova, ktorí máte záujem, prihláste sa prosím u mňa, ďakujem!

 

Krížová cesta – Na budúcu nedeľu 18.marca o 14:00 hod. sa v našej obci Čižatice uskutoční Krížová cesta (ekumenická). Začneme sa ju modliť pri našej cerkvi, a zakončí sa pri rímskokatolíckom kostole. Jednotlivé zastavenia sa budú modliť (čítať) aj laici, preto chcem poprosiť piatich ochotných za našu farnosť, ktorí by sa zapojili do čítania, aby prišli za mnou do sákrestie.

 

VAJKOVCE 12. – 18.3.2018

Sobota 17. 3. s platnosťou na Nedeľu NEDEĽA 5.TÝŽDŇA VEĽKÉHO.

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

*za veriacich farnosti

 (o. Peter Pacák)

17:00

 sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO