ROZHANOVCE 12. – 18.5.2014

Pondelok 12. 5.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Lenka, Iveta a Marek

18:30

ZMENA!!!

Utorok 13. 5.

Svätá mučenica Glykéria.

+Andrej Kalanin

17:30

Streda 14. 5.

– DETSKÁ LITURGIA

Svätý mučeník Izidor.

+ Margita a Ondrej Basaloví

17:30

9:00 – spoveď chorých

Štvrtok 15. 5.

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

+ Ladislav Palenčár

17:30

Piatok 16. 5.

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

*ZBP o. Mikuláš

7:30

 

Sobota 17. 5.

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

NEBUDE!!!

Nedeľa 18. 5.

PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE

Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

*ZBP Janka

(o. Ján Ducar)

11:00

 

ČIŽATICE 12. – 18.5.2014

Utorok 13. 5.

Svätá mučenica Glykéria.

+ Imrich, panychída

18:30

ZMENA!!!

Nedeľa 18. 5.

PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE

Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

*ZBP Adrián

(o. Marek Jeník)                        

8:00

 

VAJKOVCE 12. – 18.5.2014

Streda 14. 5.

Svätý mučeník Izidor.

+ z rod. Egedovej a Zeleňákovej

16:00

Nedeľa 18. 5.

PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE

Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO