ROZHANOVCE 12. – 18.6.2017

Pondelok 12. 6.

Začiatok petro-pavlovského pôstu

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.

+ z rod. Nosáľovej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. + Ján, Helena Lechmanoví

17:30

sv. lit.

Streda 14. 6.

– detská sv. liturgia

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. + Anna Kračunová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 15. 6.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista. + Ondrej a Margita Basaloví

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

 

9:00

spoveď chorých

Piatok 16. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. *ZBP Iveta s rod.

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. + zádušná svätá liturgia

7:30

sv. lit.

– hramoty a panychída

Nedeľa 18. 6.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Leontios.

*ZBP Anton a Melánia

9:30

sv. lit. ZMENA!!!

Pozn.: folklórne slávnosti

Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Ongaľovú a p. Murckovú.

 

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné stretnutie mládeže CAMP eparchie 2017. Bude sa konať na Hatfe v štyroch turnusoch. Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia nájdete u svojho kňaza.

 

TeVí (tématický víkend) bude prebiehať od 23. – 25. júna 2017, opäť na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

Témou je Ako ma Kristus zachraňuje? Zúčastniť sa jej môžu všetci mladí od 13 do 20 rokov. Cena víkendu je 18€. Víkendovka začína v piatok o 18:00 a končí v nedeľu cca o 14:30.

Doprava do Trebišova je individuálnaPRIHLÁSIŤ SA je potrebné cez prihlasovací formulár na internete alebo cezo mňa.

 

ČIŽATICE 12. – 18.6.2017

Streda 14. 6.

9:00spoveď chorých

Štvrtok 15. 6.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista.

+ Michal a Mária Lechmanoví

(o. Peter Pacák)

19:00

sv. lit.

Piatok 16. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

*ZBP Helena

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.

+ zádušná svätá liturgia

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

– hramoty

Nedeľa 18. 6.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Leontios.

*ZBP Martina Miklošová, živ. jub.

(o.Peter Pacák)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Jána Lechmana a Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 12. – 18.6.2017

Štvrtok 15. 6.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista.

+ za duše trpiace v očistci

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 18. 6.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Leontios.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO