ROZHANOVCE 12. – 18.8.2013

Pondelok 12. 8.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét.

+ Imrich Katona

18:30

Utorok 13. 8.

Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

+Ondrej Ordoš

7:30

ZMENA!!!

Streda 14. 8.

Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodóza, pečerského igumena.

+ Helena Ongaľová (mesačná)

18:30

Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

+ Lenka Halušková

18:30

Piatok 16. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Svätý muč. Diomédes.

+ Helena Lechmanová

18:30

Sobota 17. 8.

Svätý mučeník Myrón.

+ Anna Bielíková

7:30

Nedeľa 18. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

*Zdravie a BP Helena

9:30

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 12. – 18.8.2013

Streda 14. 8.

Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodóza, pečerského igumena.

+ Andrej Kalanin

17:00

Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

Úmysel kňaza

17:00

Nedeľa 18. 8.
– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

Za veriacich farnosti

11:00

 

VAJKOVCE 12. – 18.8.2013

Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

+ Helena, Juraj, Ján, František

16:00

Nedeľa 18. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Euplos.

*úmysel kňaza

8:00

ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO