ROZHANOVCE 12. – 18.8.2019

Pondelok 12. 8. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. + Andreas
NEBUDE!!!
Utorok 13. 8. Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia. + Štefan a Anna Lengyeloví
NEBUDE!!!
Streda 14. 8. Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodó *ZBP Filip a Lukáš
NEBUDE!!!
Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Imrich a Elena z rod. Cibuľovej

17:00

sv. lit.

Piatok 16. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Kon + František Beluško

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Sobota 17.  8. Svätý mučeník Myrón. *ZBP o. Peter s rod. a veriacich farnosti

17:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 8. NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

*ZBP Štefan Kecer, živ. jub.

9:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 12. – 18.8.2019

Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 18. 8.

odpustová slávnosť

– myrovanie, obchod okolo chrámu

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

10:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 12. – 18.8.2019

Štvrtok 15. 8.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 18. 8. NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

*ZBP Helena, Ondrej, Andrea

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO