ROZHANOVCE 13. – 19.1.2014

Pondelok 13. 1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

* Imrich Závodník

17:30

Utorok 14. 1.

V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

* ZBP Lenka Halušková

17:30

Streda 15. 1.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

+ Za zosnulých rodičov Heleny a Ladislava Huľvejových

17:30

Štvrtok 16. 1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

+ Albert

17:30

Piatok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

* ZBP a vedenie Sv. Duchom Marty a Petra

17:30

Sobota  18. 1.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

+ Mária Lengyelová

7:30

Nedeľa 19. 1.

– mesačná zbierka

35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

* ZBP Oľga s rodinou

11:00

 

ČIŽATICE 13. – 19.1.2014

Pondelok 13. 1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

+ Juraj Tkáč

16:00

Štvrtok 16. 1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Piatok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

NEBUDE!!!

Nedeľa 19. 1.

– mesačná zbierka

35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

*za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

8:00

 

VAJKOVCE 13. – 19.1.2014

Piatok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

+ Ján, Anna, Pavol

16:00

Nedeľa 19. 1.

– mesačná zbierka

35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO