ROZHANOVCE 13. – 19.1.2020

Pondelok 13. 1. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. + Štefan Mihaľak

7:30

sv. lit.

Utorok 14. 1. V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.

Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

+ za duše v očistci
NEBUDE!!!
Streda 15. 1. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. + Eva Pejčev

7:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 1. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra. + Alžbeta Sepešiová, výročná, pan.

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 1.

– detská sv. liturgia

– odporúčaný sviatok

voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. *ZBP Katarína Sutoová

17:00

sv. lit.

Sobota 18. 1. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. + z rod. Balážovej a Forgáčovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 1. 31. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

*ZBP Anna Nagyová a Štefan Pfeifer

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13. – 19.1.2020

Štvrtok 16. 1. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra. + Valent a Michal

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. *ZBP rod. Dulinová

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 1. 31. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

*ZBP Patrícia s rod.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 13. – 19.1.2020

Nedeľa 19. 1. 31. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO