ROZHANOVCE 13. – 19.10.2014

Pondelok 13. 10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

*ZBP Stefan Lengyel, 77. nar.

17:30

Utorok 14. 10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

+Andrej Kalanin

17:30

Streda 15. 10.

– detská sv. liturgia

Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

+ Imrich

NEBUDE!!!

– intencia bude slúžená v Piatok vo Vajkovciach

Štvrtok 16. 10.

Svätý mučeník Longín Stotník.

*ZBP Júliana Líšková, na dobrý úmysel

NEBUDE!!!

– intencia bude slúžená na inom mieste

Piatok 17. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

+ Štefan a Anna Lengyeloví

17:30

Sobota 18. 10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

+ Alžbeta Basalová

7:30

Nedeľa 19. 10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

* ZBP Ján Lengyel, 85. nar.

11:00

Detská liturgia v tomto týždni nebude.

Môžete prísť zapisovať hramoty na zádušnú sv. liturgiu za zosnulých na 1. novembra 2014.

Obnova sv. misií v našej farnosti bude od 19. – 23. novembra t.r.

 

ČIŽATICE 13. – 19.10.2014

Pondelok 13. 10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

*ZBP Radoslav s rodinou

16:30

Nedeľa 19. 10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Michal, Viera, Michal, Juraj

8:00

 

VAJKOVCE 13. – 19.10.2014

Piatok 17. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

+ Imrich

16:30

Nedeľa 19. 10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO